Videot

1. Ohjeet ja oppaat

Ensimmäisessä videosarjassa tarjotaan ohjeita ja oppaita menetelmäohjelmiston käyttöön. Video-ohjeissa painottuu Metodixin oma verkko-ohjelmisto eDelphi http://www.edelphi.org . eDelphin koko tekoprosessi avataan nelivaiheisen videosarjan kautta, jossa kukin osa kestää keskimäärin viisitoista minuuttia. Sarja on käytettävissä sekä suomen- että englanninkielellä. Lisäksi Metodixin sivuilla esitetään eDelphi.-managerin ja -panelistin pikaohjeet . eDelphi-ohjelmiston pääsivulla https://www.edelphi.org/help.page on lisäksi kymmeniä 1-2 minuutin pikaohjeita yksittäisten toimenpiteiden tekemiseen.

eDelphi-prosessi 1: paneelin ja kyselyn rakentaminen
eDelphi-prosessi 2: asiantuntijapaneelin rakentaminen
eDelphi-prosessi 3: Delfoi-kierrosten toteutus
eDelphi-prosessi 4: tulosten analysointi, esittäminen ja raportointi

Anonyymi pikakirjautuminen sopii seminaarien, konferenssien ja messujen äänestyksiin.

In English

eDelphi Process, Part 1: Creating a panel and a query
eDelphi Process, Part 2: Building an Expert Panel
eDelphi Process, Part 3: Executing the​ Delphi Rounds
Four phases of the eDelphi Process, Part 4: Analyzing, Presenting And Reporting the Delphi Results

2. Metodit ja puheenvuorot

Toisessa videosarjassa käsitellään metodologiaa yleisesti tai yksittäisiä metodeita haastatteluin ja keskusteluin. Videosarja käynnistyy Antti Kaupin uudistavan oppimisen analyysillä ja jatkuu Erkka Lainisen ekososiaalisen sivistyksen kuvauksella, jota voi pitää yhtenä uudistavan oppimisen mallina. Samaan sarjaan kuuluu myös Hannu Linturi Delfoi-pedagogian kuvaus, jossa korostuu metodisuus ja tutkiva oppiminen. Delfoi-pedagogia nojaa nimensä mukaan Delfoi-tekniikkaan, jota voi luonnehtia tulevaisuuksientutkimuksen menetelmäksi, jolla yhteisöllisesti ja oppivasti lähestytään nykyhetkessä tunnistettuja ilmiöitä tulevaisuudessa. Delfoi-menetelmää käsitellään moniäänisesti ja monesta näkökulmasta useissa videoissa. Asiantuntevia ääniä edustavat mm. Osmo Kuusi, Petri Tapio ja Jukka Vepsäläinen.

Uudistavan oppimisen lähtökohtia

Keskustakirjasto Oodissa kuvatulla videolla Antti Kauppi esittää havainnollisella tavalla, mistä on kyse uudistavassa oppimisessa ja miten se eroaa uusintavasta oppimisesta. Esityksessä tarkastellaan yksilöoppimisen lisäksi yhteisöllisen oppimisen muotoja. Video on tehty Lapin yliopiston tilauksesta ja julkaistu tammikuussa 2020.

Videon kesto on reilut 25 minuuttia.

Ekososiaalinen sivistys

Erkka Laininen luonnostelee videolla ekososiaalisen sivistyksen perusteet. Arto O. Salosen ja Lainisen mukaan ekososiaalisen sivistyksen tekijöitä ovat kriittinen ajattelu, taito pohtia systeemisesti koko maailmaan vaikuttavia kysymyksiä monipuolisen informaation perusteella, kyky tarkastella todellisuutta yhteiskunnan marginaaleissa elävien ihmisten näkökulmista sekä oman ajattelun ja toiminnan jatkuva reflektoiminen niin, että täydentyvä tieto johtaa yhä uudelleen ajattelun ja käyttäytymisen tarkistamiseen. Ekososiaalinen sivistys haastaa tarkistamaan vallitsevaa materiaalista hyvinvointia painottavaa olemassaolon ihannetta kestävää, ehtymätöntä ja lannistumatonta yhteiskuntaa tavoiteltaessa rajallisella maapallolla. Ekososiaalinen sivistys-video on Lapin yliopiston tilaama ja julkaistu tammikuussa 2020. Videon on kuvannut ja toimittanut Olli-Pekka Jauhiainen.

Videon kesto on reilut 11 minuuttia.

Delfoi-pedagogiikka

Videossa esitellään Delfoi-pedagogian ideat ja toiminnalliset piirteet. Delfoi-pedagogia on eri kouluasteille sopiva ja sovellettava metodi uudistavan ja tutkivan oppimisen työkaluksi. Videon käsikirjoituksesta vastaa Hannu Linturi ja toteutuksesta Maija Linturi. Delfoi-pedagogiikka on tuotettu Lapin yliopiston tilauksesta ja julkaistu tammikuussa 2020.

Videon kesto on 8 minuuttia.

Delfoi-metodi lyhyesti

Videolla esitetään Delfoi-perusprosessin vaiheet täydennettynä asiantuntijoiden – Osmo Kuusi, Petri Tapio ja Jukka Vepsäläinen – luonnehdinnoilla siitä, mikä menetelmässä on olennaista ja minkälaisia kehitysnäkymiä metodi tarjoaa. Videossa esitellään Delfoi-pedagogian ideat ja toiminnalliset piirteet. Delfoi-pedagogia on eri kouluasteille sopiva ja sovellettava metodi uudistavan ja tutkivan oppimisen työkaluksi. Videon käsikirjoituksesta vastaa Hannu Linturi sekä toteutuksesta Olli-Pekka Jauhiainen ja Maija Linturi. Delfoi-video on tuotettu Lapin yliopiston tilauksesta ja julkaistu tammikuussa 2020.

Videon kesto on 18 minuuttia.

Uudistuva Delfoi-metodi

Delfoi-metodin uudistuvaa olemusta tarkasteleva video perustuu menetelmän viimeisen kymmenen vuoden kehitykseen ja asiantuntijakeskusteluun, joka järjestettiin marraskuussa 2019 Helsingin Keskustakirjasto Oodissa. Keskustelijoina ovat Antti Kauppi, Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Petri Tapio ja Jukka Vepsäläinen. Pitkän elokuvan mittainen video jakautuu seitsemään osaan: (1) Menetelmän perusteet, (2) Delfoi-managerin tehtävät, (3) Delfoi-paneelin toiminta, (4) Delfoi-kysymysten ja -kyselyiden laatiminen, (5) Delfoi-kierrosten managerointi, (6) Delfoi-aineiston analyysi ja raportointi, (7) Delfoin kontekstointi ja tulevaisuus. Uudistuva Delfoi-metodi on editoitu (kuvannut Olli-Pekka Jauhiainen) Lapin yliopiston tilauksesta ja julkaistu tammikuussa 2020.

Videon kesto on yksi tunti ja 33 minuuttia.

OSAVIDEOT:

OSA 1: Johdatus menetelmään https://youtu.be/3yw3c3Ltx3I
OSA 2: Delfoi-manageri https://youtu.be/gqKCBRb2EYk
OSA 3: Delfoi-paneeli https://youtu.be/hWQ8oceEgXU
OSA 4: Delfoi-kysely https://youtu.be/Sd2-VM-EL2k
OSA 5: Delfoi-kierrokset https://youtu.be/IelWUq3sTRE
OSA 6: Delfoi-analyysi https://youtu.be/VoXeg1nufs4
OSA 7: Delfoin tulevaisuus https://youtu.be/iYlV0o4nFbg

Keskustelua Delfoin olemuksista

Petri Tapio pohtii Delfoin metoditekniikkaa ja olemusta Hannu Linturi haastattelemana. Videotallennus tehtiin alun perin täydennyskuvauksena aikaisempaan Delfoi-keskusteluun (Ks. Uudistuva Delfoi-metodi), mutta laajeni ja eriytyi pohdiskeluissaan oman videon arvoiseksi. Keskustelu käynnistyy analyysitekniikoista ja skenaariokytkennästä, mutta laajenee ajatuksiin menetelmän heikkouksista ja vahvuuksista ja yhteyksistä muihin tulevaisuuksientutkimuksen menetelmiin. Haastattelu on tehty (kuvaajana Olli-Pekka Jauhiainen) joulukuussa 2019 ja julkaistu tammikuussa 2020.

Videon kesto on yksi tunti.

Delfoin luotettavuudesta

Antti Kauppi pohtii Osmo Kuusen kommentoimana Delfoi-menetelmän luotettavuutta asetelmassa, jossa perinteiset luotettavuuskriteerit ovat riittämättömiä tai sopimattomia. Videon on kuvannut Olli-Pekka Jauhiainen 13.12.2019 Delfoi-työpajassa Oodissa ja se on julkaistu tammikuussa 2020.

Videon kesto on 40 minuuttia.

Delfoi ja teknologian tulevaisuus

Ville Venäläinen pohtii alustuksessaan tulevan teknologian mahdollisia vaikutuksia Delfoi-menetelmän evoluutioon. Vaikka lähtökohtana onkin ohjelmistokehitys Venäläinen päätyy tarkastelemaan ihmisten sosiaalista käyttäytymistä. Video on kuvattu Delfoi-työpajassa Mikkelissa 13.12.2019 ja se on julkaistu Metodixin videosarjassa tammikuussa 2020.

Videon kesto on alle 13 minuuttia.

3. Tulevaisuudentutkimus

Kolmannessa videosarjassa käsitellään tulevaisuudentutkimuksen tiedon- ja tieteenalan tutkimusmetodologiaa ja -metodeita. Sarjan videot lähestyvät Delfoi-menetelmää sekä praksiksen että teorian suunnasta. Ensin kuvataan itse menetelmä ensin lyhyesti ja sitten keskustellen pitkästi. Omat videonsa on menetelmän luotettavuudesta ja tulevaisuudesta, jota tarkastellaan mm. teknologian kuten tekoälyn evoluution läpi.

Delfoi-metodi lyhyesti

Videolla esitetään Delfoi-perusprosessin vaiheet täydennettynä asiantuntijoiden – Osmo Kuusi, Petri Tapio ja Jukka Vepsäläinen – luonnehdinnoilla siitä, mikä menetelmässä on olennaista ja minkälaisia kehitysnäkymiä metodi tarjoaa. Videossa esitellään Delfoi-pedagogian ideat ja toiminnalliset piirteet. Delfoi-pedagogia on eri kouluasteille sopiva ja sovellettava metodi uudistavan ja tutkivan oppimisen työkaluksi. Videon käsikirjoituksesta vastaa Hannu Linturi sekä toteutuksesta Olli-Pekka Jauhiainen ja Maija Linturi. Delfoi-video on tuotettu Lapin yliopiston tilauksesta ja julkaistu tammikuussa 2020.

Videon kesto on 18 minuuttia.

Uudistuva Delfoi-metodi

Delfoi-metodin uudistuvaa olemusta tarkasteleva video perustuu menetelmän viimeisen kymmenen vuoden kehitykseen ja asiantuntijakeskusteluun, joka järjestettiin marraskuussa 2019 Helsingin Keskustakirjasto Oodissa. Keskustelijoina ovat Antti Kauppi, Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Peri Tapio ja Jukka Vepsäläinen. Pitkän elokuvan mittainen video jakautuu seitsemään osaan: (1) Menetelmän perusteet, (2) Delfoi-managerin tehtävät, (3) Delfoi-paneelin toiminta, (4) Delfoi-kysymysten ja -kyselyiden laatiminen, (5) Delfoi-kierrosten managerointi, (6) Delfoi-aineiston analyysi ja raportointi, (7) Delfoin kontekstointi ja tulevaisuus. Uudistuva Delfoi-metodi on editoitu (kuvannut Olli-Pekka Jauhiainen) Lapin yliopiston tilauksesta ja julkaistu tammikuussa 2020.

Videon keston 1 tunti 33 minuuttia.

OSAVIDEOT:

OSA 1: Johdatus menetelmään https://youtu.be/3yw3c3Ltx3I
OSA 2: Delfoi-manageri https://youtu.be/gqKCBRb2EYk
OSA 3: Delfoi-paneeli https://youtu.be/hWQ8oceEgXU
OSA 4: Delfoi-kysely https://youtu.be/Sd2-VM-EL2k
OSA 5: Delfoi-kierrokset https://youtu.be/IelWUq3sTRE
OSA 6: Delfoi-analyysi https://youtu.be/VoXeg1nufs4
OSA 7: Delfoin tulevaisuus https://youtu.be/iYlV0o4nFbg

Delfoi-pedagogiikka

Videossa esitellään Delfoi-pedagogian ideat ja toiminnalliset piirteet. Delfoi-pedagogia on eri kouluasteille sopiva ja sovellettava metodi uudistavan ja tutkivan oppimisen työkaluksi. Videon käsikirjoitksesta vastaa Hannu Linturi ja toteutuksesta Maija Linturi. Delfoi-pedagogiikka on tuotettu Lapin yliopiston tilauksesta ja julkaistu tammikuussa 2020.

Videon kesto on 8 minuuttia.

Keskustelua Delfoin olemuksesta

Petri Tapio pohtii Delfoin metoditekniikkaa ja olemusta Hannu Linturi haastattelemana. Videotallennus tehtiin alun perin täydennyskuvauksena aikaisempaan Delfoi-keskusteluun (Ks. Uudistuva Delfoi-metodi), mutta laajeni ja eriytyi pohdiskeluissaan oman videon arvoiseksi. Keskustelu käynnistyy analyysitekniikoista ja skenaariokytkennästä, mutta laajenee ajatuksiin menetelmän heikkouksista ja vahvuuksista ja yhteyksistä muihin tulevaisuuksientutkimuksen menetelmiin. Haastattelu on tehty (kuvaajana Olli-Pekka Jauhiainen) joulukuussa 2019 ja julkaistu tammikuussa 2020.

Videon keston on 1 tunti.

Delfoi ja teknologian tulevaisuus

Ville Venäläinen pohtii alustuksessaan tulevan teknologian mahdollisia vaikutuksia Delfoi-menetelmän evoluutioon. Vaikka lähtökohtana onkin ohjelmistokehitys Venäläinen päätyy tarkastelemaan ihmisten sosiaalista käyttäytymistä. Video on kuvattu Delfoi-työpajassa Mikkelissa 13.12.2019 ja se on julkaistu Metodixin videosarjassa tammikuussa 2020.

Videon kesto on 13 minuuttia.

Delfoin luotettavuudesta

Antti Kauppi pohtii Osmo Kuusen kommentoimana Delfoi-menetelmän luotettavuutta asetelmassa, jossa perinteiset luotettavuuskriteerit ovat riittämättömiä tai sopimattomia. Videon on kuvannut Olli-Pekka Jauhiainen 13.12.2019 Delfoi-työpajassa Oodissa ja se on julkaistu tammikuussa 2020.

Videon kesto on 40 minuuttia.

Ilmastot@komo – viisi työkalua ilmastokasvatukseen

Antti Kauppi pohtii Osmo Kuusen kommentoimana Delfoi-menetelmän luotettavuutta asetelmassa, jossa perinteiset luotettavuuskriteerit ovat riittämättömiä tai sopimattomia. Videon on kuvannut Olli-Pekka Jauhiainen 13.12.2019 Delfoi-työpajassa Oodissa ja se on julkaistu tammikuussa 2020.

4. Tutkimukset ja raportit

Neljännessä videosarjassa esitellään kokeiluja, tutkimuksia ja tutkimushankkeita, jotka ovat metodisesti kiinnostavia. Joihinkin videoihin liittyy Metodixin julkaisema artikkeli tai tutkimusraportti. Kansallisesti merkittävä on ollut Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumi, jonka koordinaattoreista Jukka Vepsäläinen kuvaa hankkeen kulkua ja saavutuksia painottaen laadullista ennakointia, jossa Delfoilla on ollut keskeinen osuus. Usieta videoita on tehty osana yleissivistävän koulun ilmastokasvatuksen Ilmastot@komo-projektia, jossa on sovellettu Delfoi-pedagogiaa.

Ilmastot@komo

Ilmastot@komo: viisi työkalua ilmastokasvatukseen

Video https://youtu.be/2xzRpLI169I

Ilmastot@komo-video esittelee yleissivistävän koulutyön ja opettajien avuksi viisi pedagogista työkalua, joissa tutkivan ja yhteistoiminnallisen oppimisen keinoin paneudutaan ilmastonmuutokseen ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiseen eri tasoilla luokasta kouluun ja kotikunnasta koko Suomeen. Useimpia työkaluja yhdistää Delfoi-metodi ja eDelphi-verkko-ohjelmisto (http://www.edelphi.org/ilmastotakomo), jonka tähtäin on nykyhetkessä tapahtuvissa tulevaisuuden ratkaisuissa. Ratkaisuvaihtoehtoja kuten tulevaisuuksiakin on aina monta ja niiden valintaan on mahdollista vaikuttaa. Ilmastot@komo-Delfoit tarjoavat keinoja arvioida ja arvottaa näitä vaihtoehtoja keskenään. Toiminnallisena metodina se tukee opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016, LOPS 2019) kuvattuja laaja-alaisia osaamisia sekä peruskoulussa että lukiossa. Ilmastot@komon sivustot ovat https://metodix.fi/2019/12/01/ilmastotakomo/ ja https://sites.google.com/metodix.fi/takomo .

Osaamisen ennakointi 2035 (OEF)

Jukka Vepsäläinen esittelee Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin vaiheita ja tuloksia kohti vuotta 2035. Monivaiheisessa projektissa laadullista ennakointia harjoitettiin Delfoi-tekniikan keinoin. Videon on kuvannut ja editoinut Olli-Pekka Jauhiainen marras-joulukuussa 2019. Video on julkaistu Lapin yliopiston tilauksesta tammikuussa 2020.

Videon kesto on reilu 15 minuuttia.

Sammonlahden paperiprojekti

Ilmastot@komo-video esittelee yleissivistävän koulutyön ja opettajien avuksi viisi pedagogista työkalua, joissa tutkivan ja yhteistoiminnallisen oppimisen keinoin paneudutaan ilmastonmuutokseen ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiseen eri tasoilla luokasta kouluun ja kotikunnasta koko Suomeen. Useimpia työkaluja yhdistää Delfoi-metodi ja eDelphi-verkko-ohjelmisto (http://www.edelphi.org/ilmastotakomo), jonka tähtäin on nykyhetkessä tapahtuvissa tulevaisuuden ratkaisuissa. Ratkaisuvaihtoehtoja kuten tulevaisuuksiakin on aina monta ja niiden valintaan on mahdollista vaikuttaa. Ilmastot@komo-Delfoit tarjoavat keinoja arvioida ja arvottaa näitä vaihtoehtoja keskenään. Toiminnallisena metodina se tukee opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2016, LOPS 2019) kuvattuja laaja-alaisia osaamisia sekä peruskoulussa että lukiossa. Ilmastot@komon sivustot ovat https://metodix.fi/2019/12/01/ilmastotakomo/ ja https://sites.google.com/metodix.fi/takomo .

Videon kesto on 41 minuuttia

Jaloin äänestystä Pihlajamäessä

Ilmastot@komo-projekti kokeili Helsingin Pihlajamäessä, miten alakoulun ykkös- ja kakkosluokkalaiset osaavat äänestää jaloillaan ja ottaa kantaa omaan elinpiiriinsä liittyviin kysymyksiin. Videon on kuvannut ja toimittanut Olli-Pekka Jauhiainen. Lapsia ohjaa ja opastaa Maija Linturi. Video on kuvattuu kesäkuussa 2019 ja julkaistu elokuussa 2019.

Videon kesto vajaa 7 minuuttia.

Ekososiaalinen sivistys

Erkka Laininen luonnostelee videolla ekososiaalisen sivistyksen perusteet. Arto O. Salosen ja Lainisen mukaan ekososiaalisen sivistyksen tekijöitä ovat kriittinen ajattelu, taito pohtia systeemisesti koko maailmaan vaikuttavia kysymyksiä monipuolisen informaation perusteella, kyky tarkastella todellisuutta yhteiskunnan marginaaleissa elävien ihmisten näkökulmista sekä oman ajattelun ja toiminnan jatkuva reflektoiminen niin, että täydentyvä tieto johtaa yhä uudelleen ajattelun ja käyttäytymisen tarkistamiseen. Ekososiaalinen sivistys haastaa tarkistamaan vallitsevaa materiaalista hyvinvointia painottavaa olemassaolon ihannetta kestävää, ehtymätöntä ja lannistumatonta yhteiskuntaa tavoiteltaessa rajallisella maapallolla. Ekososiaalinen sivistys-video on Lapin yliopiston tilaama ja julkaistu tammikuussa 2020. Videon on kuvannut ja toimittanut Olli-Pekka Jauhiainen.

Videon kesto on reilut 11 minuuttia.

Delfoi-Scrum

Hannu Linturi esittelee muutaman kalvon kautta, miten varsinkin ohjelmistoalalla käytettyä tiimityökonseptia Scrumia voidaan soveltaa myös opetustyössä. Delfoi-Scrumia esitellään Ilmastot@komon oppimateriaaleissa https://sites.google.com/metodix.fi/takomo . Video on tehty ja julkaistu marraskuussa 2019.

Videon kesto on vajaa 30 minuuttia.

Future Skills

Videolla esitellään saksalaisen Delfoi-tutkimuksen tuloksia siitä, mitkä ovat merkitystään lisääviä tulevaisuustaitoja, joihin korkea-asteen koulutuksessa pitäisi kiinnittää huomiota jo tänään. Video on kuvattu ja julkaistu marraskuussa 2019 osana Ilmastot@komon oppimateriaalia https://sites.google.com/metodix.fi/takomo .

  • Hannu Linturi: Oppimisen tulevaisuus 2030 (keväällä 2020)
  • Antti Kauppi: Kansalaisfoorumi 2035 (keväällä 2020)
  • Hannu Linturi Maija Linturi, Olli-Pekka Jauhiainen: Ilmastot@komo (tammikuusa 2020)

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: