tilastollinen analyysi

Erkki Komulainen & Kai Karma: Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä

Kaikille avoimessa osoitteessa: http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/index.htm Aineiston sisällöstä: Erkki Komulaisen ja Kai Karman Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä julkaistiin jo vuonna 1979. Nykyinen versio on vuodelta 2001. Aineisto antaa perustaidot tilastollisen aineiston kuvaukseen. Pääpaino on siis havaintoaineiston tulkitsemisessa ja tulosten merkityksen ymmärtämisessä. Konkreettinen… Lue lisää ›