Uutiset

Dare to Disrupt

Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemian metodiopiskelijat toteuttivat touko-kesäkuussa 2018 Opetushallituksen Osaamisen ennakointi-foorumin tilauksesta neljän toimialan Delfoi-tutkimuksen, jonka aiheena oli alan disruptio-herkkyys vuoteen 2035 mennessä. Tähän artikkeliin on koottu keskeisiä tutkimustuloksia ja Dare to Learn-tapahtumaan työstetty esitys ja julkaisu. Dokumenttien lisäksi jutussa kuvataan kahdenkymmenen… Lue lisää ›

Delfoi-työpaja 8.-9.3.2019

DELFOI-PAJA 08.-09.03.2019 Pajaovet ovat auki verkossa http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi ! PERJANTAI 08.03.2019 12.00-12.15 Pajan avaus, ajankohtaista Tulevaisuuspäivä 1.3.2019 https://tulevaisuuspaiva.fi/ ja https://www.edelphi.org/tulevaisuuspaiva Delfoi-opinnot, Jukka Tikkanen Pedagoginen Delfoi: ekososiaalisen sivistyksen työkalut, Hannu Linturi 12.30-13.15 Avaruusmatkailu, Annette Toivanen 13.15-14.00 Meneillään ja tuloillaan olevia Delfoi-tutkimuksia Ympäristömittausten tulevaisuus, Heikki… Lue lisää ›

Ohjeita artikkelin kirjoittajille

Kai Hakkarainen on kirjoittanut mainion opasartikkelin kansainvälisen tiedeartikkelin kirjoittajille. Sitä saa luettavaksi Academian sivuilta. Academia.edu on mainio maksuton tieteellinen artikkelipalvelu. Kai Hakkarainen (University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences) just uploaded a paper on Academia.edu: Kai Hakkarainen (2015) Ohjeita kansainvälisen… Lue lisää ›

Antoisaa uutta vuotta 2016!

Metodix on uudistanut kotisivunsa. Uusi ja vanha sivusto toimivat alkuvuoden ajan rinnakkain. Kevään mittaan vanha sivusto arkistoidaan. Kehitystoiveet ja -ehdotukset ovat tervetulleita!

Metodix has renewed its website. So far, the old and the new site can be used concurrently. During the spring, the old site will be archived. Development requests and suggestions are welcome!

Osmo Kuusi: Delfoi-metodi

Delfoi-tekniikkaa voidaan käyttää arvojen, uusien näkemysten ja ideoiden tuomisessa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Menetelmän käyttö on perusteltua myös tutkimusongelman ollessa siinä määrin epämääräinen, että sitä voida tarkastella yhden täsmällisen analyyttisen tekniikan avulla. Siitä huolimatta asiantuntijaryhmässä tehtyjä arviointeja voidaan pitää hyödyllisinä. Delfoi-menetelmän käytön yhteydessä käytetään usein myös muita