Muita tekijän kirjoituksia

 • Piritta Seitamaa-Hakkarainen: Protokolla-analyysi

  Ääneenajattelumenetelmä Seitamaa-Hakkarainen, Pirita 1999. Ääneenajattelumenetelmä. Keskeisiä piirteitä Protokolla-analyysin eli ääneenajattelumenetelmän avulla tutkitaan yksilön ajattelu- ja ongelmanratkaisun taustalla olevia tiedonkäsittelyprosesseja. Protokolla-analyysi on ääneen ajattelun tutkimisen menetelmä: se tarkoittaa yksinkertaisemmillaan sitä, että koehenkilö esittää ääneen kaikki ajatuksensa tehtävän alusta sen loppuun (Ericsson… Lue lisää ›

 • Petri Tapio: Disaggregative Policy Delphi

  Abstract A critical phase of scenario making is the choosing of scenarios. In the worst case, a futures researcher creates scenarios according to his/her subjective views and cannot see the real quality of the study material. Oversimplification is a typical… Lue lisää ›

 • Antti Teittinen: Verkostoanalyysi tutkimusmenetelmänä

  Johdanto Verkoston käsitettä käytetään tänä päivänä niin arkikielessä kuin tieteellisessäkin ilmaisussa. Tämän artikkelin jaottelussa verkosto on joko metafora eli sillä on vertauskuvallinen merkitys tai sitten käsitettä käytetään kuvaamaan empiiristä tutkimusmenetelmää. Yhteistä verkoston käsitteen molemmissa merkityksissä on se, että verkoston avulla… Lue lisää ›

 • Kirsi Vainio-Korhonen: Naishistoria

  Sukupuolten näkökulma Tasa-arvo, naisalistus, naisten näkymättömyys Biologinen sukupuoli – sosiaalinen sukupuoli Sukupuoliero Sukupuolijärjestelmä Sukupuolisopimus Naisten kokemus ja arkielämä sekä naisten keskinäinen erilaisuus Naiseuteen ja mieheyteen liitetyt ominaisuudet vaihtelevat eri kulttuureissa ja eri aikoina, mutta kaikki yhteiskuntajärjestelmät jäsentyvät tavalla tai toisella… Lue lisää ›

 • Chionce & van der Veen: Introduction to Focus Groups.

  Focus groups is a research technique that collects data through group interaction on a topic determined by the researcher. In the research process, focus groups can be used at different points. Some use it at the preliminary or exploratory stage… Lue lisää ›

 • Mauri Åhlberg: Käsitekartat tutkimusmenetelmänä

  Johdanto Yleinen harhakäsitys on, että käsitekartta olisi vain väline oman oppimisen ja ajattelun edistämiseen ja siinä mielessä vain jonkinlainen oppimis- ja opetusmenetelmä. Käsitekartat ovat sitäkin, mutta ne ovat myös tutkimusmenetelmä, keino hankkia tietoa ihmisten ajattelusta ja oppimisesta (esim. Novak &… Lue lisää ›

 • Paula Kyrö: Tieteellinen tutkimusprosessi

  grafiikka: Nikolas Saikkonen virtuaalikoordinointi: Sanna Raiskio Tutkimusprosessia kuvaava käsikirjoitussarja käsittelee tutkimuksen tavoitteita, tutkimusprosessin vaiheita ja näihin liittyviä keskeisiä valintoja. Tavoitteena on auttaa opinnäytetyötään tekeviä opiskelijoita tutkimusprosessin kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa, tarjota tukiaineistoa opinnäytetyön ohjaajille sekä tuoda joitakin näkökulmia tieteellisen tutkimuksen muiden ammattilaisten… Lue lisää ›

 • Pirkko Anttila: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta.

  ”Tutkimisen taito ja tiedon hankinta”, ns. Anttilan aineisto on useita satoja sivuja laaja menetelmäkäsikirja. Menetelmäkäsikirjan avulla pyritään osoittamaan, mistä ja miten tietoa etsitään ja käsitellään. Aineistoa on mahdollista kuvitella eräänlaisena ”tarjottimena”, josta voidaan valita erilaisiin tutkimusongelmiin kulloinkin parhaiten soveltuva lähestymistapa tai -tavat. Koska pyrkimyksenä on käsitellä ja kuvata tutkimusmenetelmien kirjo kattavasti ja